Switch to desktop

Служба у військовому резерві в Збройних Силах України

У зв'язку з напруженою ситуацією, що склалася на сьогодні в Україні наводимо інформацію щодо того, що являє собою служба у військовому резерві Збройних Сил України та 8 основних кроків, щоб стати резервістом Збройних Сил України.

Що таке служба у військовому резерві Збройних Сил України?

У мирний час громадяни України в добровільному порядку укладають контракти з командирами військових частин про проходження служби у військовому резерві, проходять підготовку на навчальних зборах у складі штатних підрозділів під час активних практичних навчань, тренувань.

В особливий період до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, після їх звільнення з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві (військової служби). Для Збройних Сил України це дозволяє не допустити втрати обліку підготовлених людських ресурсів, які брали безпосередню участь у бойових діях, що в свою чергу, дозволяє зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів приписавши до них за нарядами цих осіб (резервістів).

В останні роки в Збройних Силах України впроваджено систему підготовки резервістів. Особливістю навчальних зборів резервістів є те, що вони проводяться: в складі бойових бригад лише під час заходів їх бойового злагодження (до 15 діб), а також на базі навчальних центрів (курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу при вищих військових навчальних закладах) (від 15 до 30 діб), у складі військових частин (підрозділів) ТрО, Корпусу резерву (від 5 до 30 діб).

Призов резервістів військового оперативного резерву на військову службу здійснюється або з оголошенням загальної мобілізації чи за окремим рішенням Президента України в ході часткової мобілізації або ж коли особливий період вже триває у разі прийняття відповідного рішення Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України без необхідності оголошувати будь-яку мобілізацію.

Час прибуття резервіста до військової частини (підрозділу) з моменту його оповіщення визначається — одна доба. Це дозволить у випадку відкритої агресії противника доукомплектувати підрозділи підготовленими людськими ресурсами, які в переважній більшості мають бойовий досвід. Військові частини, за рахунок їх доукомплектування резервістами, будуть готові у стислі терміни до виконання завдань без додаткового та тривалого проведення бойового злагодження.

Ще одним із пріоритетних напрямів розвитку служби у військовому резерві стало комплектування резервістами військових частин (підрозділів) територіальної оборони, з метою створення нової системи територіальної оборони держави. Крім участі у планових навчальних зборах, резервісти територіальної оборони проходять підготовку в добровільному і безоплатному порядку, в тому числі у вихідні дні та вечірні часи.

Наголошуємо! Належність до військового оперативного резерву не є перепоною для залучення резервістів до проходження ними військової служби за контрактом! Навпаки, Генеральний штаб Збройних Сил України розглядає цю категорію громадян України, як пріоритетну для укладання з ними контрактів військової служби та служби у військовому резерві.

 

8 основних кроків, щоб стати резервістом Збройних Сил України.
Крок 1. Прийміть рішення про проходження служби у військовому резерві

Проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов’язків відповідно до завдань, покладених на військові частини, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Резервісти проходять щорічну підготовку у складі військової частини на штатній посаді. У разі оголошення мобілізації призиваються виключно до тієї військової частини, з командиром якої укладено контракт.

Громадяни, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві. Резервістами вони стають одразу після укладання контракту на проходження служби у військовому резерві.

Крок 2. Пошукайте необхідну інформацію

Оберіть військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби у військовому резерві, звернувшись до військової частини, територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) (колишнього військового комісаріату) або через інтернет-сторінку Збройних Сил України, у фейсбуці.

Крок 3. Зберіть необхідні документи, а у разі сумніву – зателефонуйте до військової частини, яку ви обрали, або ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату) за місцем реєстрації

Подайте заяву до командира військової частини або військового комісара ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату) (для військовозобов’язаних – до того, в якому знаходишся на військовому обліку; для невійськовозобов’язаних, зокрема, жінок, – до найближчого ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату). У заяві вкажіть: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання; посаду, на якій бажаєте проходити службу у військовому резерві; освіту та професію; військово-облікову спеціальність (за наявністю).

Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт до складу територіальної оборони та пройти загальновійськову підготовку. Надалі цим громадянам може бути надана можливість укласти контракти про проходження служби у військовому резерві з командуванням бойової бригади.

До заяви про бажання проходити службу у військовому резерві додається:

- кольорові фотокартки розміром 9×12 см та 3×4см;

- копія паспорта громадянина України;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- військовий квиток (за наявністю);

- автобіографія, написана власноруч;

- оригінали документів про освіту.

Командир військової частини після вивчення документів повідомить вам про прийняте рішення щодо укладання контракту.

На час дії особливого періоду порядок укладання контрактів про проходження служби у військовому резерві дещо спрощений.

Крок 4. Пройдіть медичний огляд та надайте висновок військово-лікарської комісії до пакета документів

Отримайте у ТЦК та СП (колишньому військовому комісаріаті) картку обстеження та медичного огляду за встановленою формою, при цьому ваша фотокартка на бланку медичного огляду має бути засвідчена гербовою печаткою ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату).

Військовий комісар організовує проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (далі – ВЛК), гарнізонною або госпітальною ВЛК за місцем реєстрації.

Крок 5. Пройдіть перевірку рівня фізичної підготовленості

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку ви обрали. Вам мають повідомити показані результати.

Крок 6. Пройдіть професійно-психологічне тестування

Професійно-психологічне тестування проводиться офіцерами відділів (відділень) морально-психологічного забезпечення (психологами) військових частин, ТЦК та СП (колишніх військових комісаріатів), за наявними методиками у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Підсумок тестування не розголошується третім особам.

Крок 7. Надайте необхідні документи для формування вашої особової справи

Для складання особової справи резервіста потрібні такі документи:

- ваша заява про бажання добровільно стати до служби у військовому резерві;

- копії 1, 2, 10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- автобіографія, написана власноруч, та у друкованому вигляді;

- копії документів про народження, освіту, сімейний стан та народження дітей;

- характеристика з місця роботи, навчання (для тих, хто працює або навчається);

- довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);

- картка професійного відбору та результати тестування кандидата;

- відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;

- висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у військовому резерві за обраною спеціальністю;

- довідка про групу крові та резус-фактор.

Крок 8. Підпишіть контракт

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, командиром військової частини (військовим комісаром) приймається рішення про укладання контракту.

Зверніть увагу, що вивчення кандидатів у резервісти здійснюється командирами військових частин (військовими комісарами) за документами вашої особової справи.

За потреби командир військової частини може запросити вас на особисту співбесіду.

Вивчення кандидата здійснюється наступним чином:

- вивчення особистих якостей, установлення рівня освіти та професійної придатності;

- організація медичного огляду;

- перевірка рівня фізичної підготовки;

- проведення заходів професійно-психологічного тестування та відбору.

Соціальні гарантії та пільги, які надає держава резервістам

У державі створена та функціонує система соціальних пільг і гарантій резервістам (як за контрактом, так і військового оперативного резерву першої черги).

Резервісту, на рік, за 1 місяць підготовки виплачується:

грошова виплата з розрахунку до двох мінімальних прожиткових мінімумів на місяць (від 3153 до 4204 грн) (виплата цих коштів резервістам здійснюється у військовій частині одразу по закінченню зборів);

добові – від 360 до 900 грн (залежно від військового звання резервіста);

для тих, хто тимчасово не працює, – прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (на 1 січня 2021 року –2189 грн);

для працевлаштованих – середній заробіток резервісту за місцем роботи виплачує його роботодавець (за весь час виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві), з наступною компенсацією цих витрат роботодавцю Міністерством оборони України через обласні військові комісаріати (ОТЦК та СП) (на 1 січня 2021 року – не менш ніж 6000 грн, а в більшості випадків - і набагато більше);

одноразове грошове заохочення у січні поточного року за підсумками року, який минув (розмір заохочення залежить від військового звання – від 1600 до 3100 грн).

Резервісту компенсується вартість проїзду до місця зборів та у зворотному напрямку або ж його доставлення здійснюється силами військового комісаріату.

Резервісту гарантується збереження місця роботи, посади, середньомісячного заробітку та державне страхування на час зборів.

Резервіст забезпечується (безкоштовно) харчуванням, проживанням, медичним обслуговуванням та військовою формою під час зборів.

Одночасно з укладанням контракту про проходження служби у військовому резерві та зарахуванням до списків військової частини резервістів забезпечують військовою формою одягу у готовому вигляді коштом нового речового майна під час зборових заходів. Після завершення зборів інвентарні предмети здаються, а предмети індивідуального користування резервістів, які уклали контракти, зберігаються ними за місцем проживання. У цих предметах резервісти прибувають на наступні зборові заходи до цієї ж військової частини. Після закінчення терміну дії контракту та звільнення зі служби у військовому резерві речове майно особистого користування резервістом здається до військової частини або ж компенсується його залишкова вартість.

Резервісти (у т.ч. військового оперативного резерву) мають можливість:

укласти контракти про проходження служби у військовому резерві за спрощеним порядком в особливий період під час проведення у військовій частині зборових заходів, а також і на військову службу за контрактом;

укласти контракти на військову службу, на терміни від 1 до 10 років, з подальшим його продовженням на обраний термін при збереженні всіх соціальних пільг, які передбачені для мобілізованих (збереження місця роботи, посади, середнього заробітку, виплати пенсій тощо);

отримувати відтермінування від призову на строкову військову службу на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, а також повністю звільнитись від призову на строкову військову службу після виконання обов’язків служби у військовому резерві протягом двох контрактів (до досягнення ними 27 років);

користуватись медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві;

кар’єрного зростання (здобуття інших ВОС) під час служби у військовому резерві, зокрема, просування по службі та отримання первинного офіцерського і чергових військових звань у резерві.